Sophantering

 

Hushållssopor:
Slängs i gemensamt sopkärl vid infarten till Åbroddsgränd. Endast avsedd för hushållssopor. Töms måndagar.

Miljöstation, Mellanbergsvägen:
Här kan du slänga tidningar, kartong, plastförpackningar, metall och glas.

Kretsloppscentralen i Petterboda:
Tar emot det mesta i avfallsväg. För detaljerad information och öppettider klicka här